A

Akutní onemocnění

náhle vzniklé nebo prudce probíhající onemocnění

Ambulantní ošetření

ošetření ( včetně ošetření zubů ) poskytnuté mimo nemocnici, nebo i v nemocnici ale pokud není ošetřovaný hospitalizován

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Asistenční služba

okamžitě dostupná pomoc v nesnázích v důsledku pojistné události, fungujííc na základě pověření pojistitele

 

Kontakt

SURVEY CZ s.r.o. Sluneční náměstí 2588/15 158 00 Praha 5 Tel.: +420 235 003 400
Mob. +420 731 615 014
survey-cz@survey-cz.cz